Αἶσ'

Αἶσα , Αἶσα
who dispenses to every one his lot
fem nom/voc sg
Αἶσαι , Αἶσα
who dispenses to every one his lot
fem nom/voc pl

Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες). 2014.

Look at other dictionaries:

  • Ἄις — Ἄϊς , Αἵδης masc nom sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • αἶσ' — αἶσα , Αἶσα who dispenses to every one his lot fem nom/voc sg αἶσαι , Αἶσα who dispenses to every one his lot fem nom/voc pl αἶσι , αἶσις fem voc sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • αἷς — ὅς yas fem dat pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • Ἐκλέλοιφ’ ἑορτὰς, αἷς πάροιθ ἠγαλλόμην. — ἐκλέλοιφ’ ἑορτὰς, αἷς πάροιθ ἠγαλλόμην. См. Улетело наше красное времячко! …   Большой толково-фразеологический словарь Михельсона (оригинальная орфография)

  • αἷσπερ — αἷς , ὅς yas fem dat pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • καλάινος — και καλλάινος, η, ο και καλ(λ)αγένιος, ια, ιο (Α καλάινος και καλλάινος, η, ον) νεοελλ. κατασκευασμένος ή όμοιος με καλάι, με κασσίτερο αρχ. 1. όμοιος στο χρώμα με κάλαϊν*. δηλ. που έχει χρώμα κυμαινόμενο μεταξύ κυανού και πράσινου,… …   Dictionary of Greek

  • γεγηρακυίαις — γεγηρᾱκυί̱αις , γηράσκω grow old perf part act fem dat pl (attic) γεγηρᾱκυί̱ᾱͅς , γηράσκω grow old perf part act fem dat pl (attic) γεγηρᾱκυί̱αις , γηράω grow old perf part act fem dat pl (attic) γεγηρᾱκυί̱ᾱͅς , γηράω grow old perf part act… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • μεμυκυίαις — μεμυκυί̱αις , μύω close perf part act fem dat pl μεμυκυί̱ᾱͅς , μύω close perf part act fem dat pl (attic) μεμυκυί̱αις , μύζω make the sound perf part act fem dat pl μεμυκυί̱ᾱͅς , μύζω make the sound perf part act fem dat pl (attic) μεμῡκυί̱αις …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • Declinaisons du grec ancien — Déclinaisons du grec ancien Le grec ancien est une langue flexionnelle dans laquelle le « système nominal » (principalement les noms, les pronoms et les déterminants) est doté d une morphologie riche. On compte cinq cas en grec ancien,… …   Wikipédia en Français

  • Déclinaisons du grec ancien — Le grec ancien est une langue flexionnelle dans laquelle le « système nominal » (principalement les noms, les pronoms et les déterminants) est doté d une morphologie riche. On compte cinq cas en grec ancien, associés principalement aux… …   Wikipédia en Français

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.